• White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

Velkommen til THORUPS.DK

 
JEG ER CERTIFICERET TILSYNSFØRENDE PÅ LANDETS FRIE GRUNDSKOLER

 

Jeg er også læringsleder.

Det betyder, at jeg kan hjælpe med, at gøre folk dygtige.

Voksne folk eller småfolk.

Jeg er tidligere lærer med over 20 års undervisningserfaring og pædagogisk leder gennem de sidste 15 år.

JENS OLE THORUP

TILSYNSFØRENDE FRIE GRUNDSKOLER

 

TELEFON:

31353812

 

Email:

jensole@thorups.dk 

 

Adresse:

Sønderborgvej 106,

7441 Bording

DK

Erfaring
 
UDDANNELSE
1. august 2014 – 30. august  2019
Viceskole- og sfo-leder
Sigerslevøster Privatskole

Udviklet ledelsesstilen fra ”stærk styring” til anerkendende og deltagende ledelse. Fra ”ordrefølgende” til medinddragelse af det pædagogiske personale.

Arbejdet med det pædagogiske personale for at udvikle børne- og læringssyn. Udviklet skolen markant fra boglig/faglig til IT/faglig – fra bogsystemer til digitale læringsportaler.

Igangsat og implementeret læringsstrategier for Børn med særlige forudsætninger.

Igangsat (elementer fra) ”Synlig læring”

Udviklet personalets arbejde med årsplaner - ugeplaner – bevægelse i undervisning

1. jan 2007 – 30. apr. 2014
Viceskoleleder
Tjørnegårdsskolen, Gentofte kommune

Teamarbejde – selvledende team – Anerkendende kommunikation – organisations-forståelse

Udvikling af læringsgrundlag

Implementering af LP-modellen, Jens Andersen – Thomas Nordahl.

Indført arbejdet med CL-strukturer

Arbejdet med teamkoordinatorer – ledelse af - supervision og sparring - udvikling af opgaven og teamarbejdet.

CL-strukturer – kursus for alle lærerne  -implementering af arbejdet med CL

”Den Kreative Platform” – samarbejde med Aalborg universitet.

Den to- eller tredelte skole – samarbejde med prof. Mads Hermansen

Læring ud fra mål – Samarbejde med prof. Mads Hermansen.

Implementering af ny digital platform for elevplaner – kvalificering af ”Min Skole”.

”IT-løft i Projektfagteam” – samarbejde med Ph.D. Simon Fougt Skov

Udvikling af relationsmedarbejder-opgave

Udarbejdet/udviklet værdier og samværsregler

Udarbejdet div. principper i samarbejde med skolebestyrelsen

Lavet kommunikationsstrategi

 

1. maj 2003 til 31. dec. 2006
Lærer - Hellerup Skole

Lærer på Hellerup skole indskolingen, Gentofte kommune – udvikling af lærer/pædagogsamarbejdet.

Underviste i indskoling og på mellemtrin i dansk, musik, praktisk/musiske forløb og projektarbejde.

Mange intelligenser – læringsstile – teamsamarbejde.

IT-ansvarlig – blandt andet for SkoleIntra

Medlem af skolens PUC – Pædagogisk Udviklings Center - skolebiblioteket

Lærer-tillidsrepræsentant – (TR-uddannelse – kurser i mødeledelse etc.)

MED-udvalgsmedlem (Med-uddannelsens Samarbejdskursus)

1. august 1984 til 30. april 2003:

Folkeskolelærer og musikskolelærer i Støvring kommune (nu Rebild kommune).

Underviste alle klassetrin: dansk, musik, sløjd, samfundsfag, historie, kristendom m. fl.

EDB-vejleder (hed det jo dengang)  - Lærerrådsformand.

Et enkelt års orlov for at lave integreret skole på socialpædagogisk opholdssted.

1980 - 1984

Lærereksamen  fra Aalborg seminarium

2004

TR-uddannelse – kurser i mødeledelse etc.

2007 – 2008

Læst PD på UCC – 2 beståede moduler (Det personlige lederskab og Ledelse og Medarbejdere – 1 modul (Ledelse og organisation) læst uden eksamen.

2019

Uddannelse som "Tilsynsførende ved private grundskoler"

LØBENDE gennem årene 2007 og frem

Kurser udbudt af Gentofte kommune indenfor ledelse, strategi, undervisning og læring.:

”Ledelse af selvstyrende team” – Per Schaarup

”Bedre styr på tiden”

Kommunalt ledelseskursus - Ledelse i Udvikling.

”Ledelse i udvikling” - årskursus for ledelsesteam ved erhvervspsykolog Palle Isbrandt.

 

Fulgt div. foredragsrækker på DPU, blandt andet:

”Robotterne kommer”

”PlanB” og ”Flow” med Hans Henrik Knoop

”Skoleledelse - Strategisk, stærk eller blød?”

”Kærlig ledelse” – Lars Qvortrup og Niels Åkerstrøm Andersen

”Hinsides info-entusiasmen – om ledelse og organisation som kommunikation”

”Innovationens rolle i fremtidens vindervirksomheder”

”Ledelse – social intelligens i netværkssamfundet”

”Intelligent undervisningsdifferentiering”

”Debatmøde om IT 2.0 - didaktiske og pædagogiske udfordringer”

”Innovation, kreativitet og idéudvikling”

”Hvad medarbejdere og ledere bør vide” om motivation, talentudvikling, netværk, konfliktløsning etc.

 
 
Kompetencer
 

Undervisning - børn og voksne

Observation

Sparring

Officepakken - word - powerpoint etc.

Dansk - modersmål

Engelsk - tysk

BOOKING
 
Sparring

Jeg giver ledelsesmæssig sparring på grundskoleområdet. Som ledelse er det altid givende at have en sparringspartner, der kender området og udfordringerne og som kan "se tingene lidt udefra". Sparringssessioner kan enten være en-til-en eller foregå i ledelsesteamet.

Tilsynsførende

Jeg er certificeret tilsynsførende ved private grundskolen i Danmark. Se retningslinjer HER

UNDERVISNING

Jeg underviser gerne på grundskoleniveau.

Jeg har 20 års erfaring. Er en tydelig og ambitiøs klasseleder, der sørger for god trivsel og et frugtbart læringsmiljø, med god plads til at undersøge, fordybe sig og træne.

 
KONTAKT